Prawdopodobnie największy słownik japońsko - polski online na świecie.

Zrealizowany Projekt jest wedle mej wiedzy przedsięwzięciem zupełnie innowacyjnym na polskim gruncie, co być może jest powodem coraz większej jego popularności. Sam program jest zaawansowanym narzędziem umożliwiającym setkom użytkowników efektywnie współdziałać, pracować i uczyć się. Już w początkowym etapie rozwoju przyciągnął on kilkudziesięciu entuzjastów z różnych rejonów Polski, którzy są obecnie odpowiedzialni za różne części projektu. Koordynowanie tak interesującej grupy motywuje mnie także do ulepszania aplikacji i ,co typowe dla Web2.0, stale wydawane są nowe wersje. Jestem naprawdę szczęśliwy, że tak wielu ludzi podziela mój pogląd o potędze współpracy i tworzy razem ze mną coś tak użytecznego i zarazem inspirującego.

The project is, as far as I know, completely innovative undertaking in Poland, and maybe that is why the programme is growing in popularity. The programme itself is an advanced tool that permits hundreds of users to cooperate, work and study effectively. At an early stage of development it attracted several dozen enthusiasts from various areas of Poland, who are now responsible for different parts of the project. Management of such a group motivates me also to improve the application and, what is typical of Web2.0, new versions are being released continuously. I am truly happy that so many people share my view on the power of cooperation and together with me create something so useful as well as inspiring.

Dlaczego warto

PokeProjekt pozwoli Ci zredukować kilkukrotnie czas potrzebny na organizowanie wiedzy z zakresu języka japońskiego zdobytej na kursach, zajęciach czy w codziennym życiu. Jest to program dla Ciebie, jeśli nie możesz obecnie poświęcać dużo czasu na naukę lub doszedłeś do punktu w którym mimo poświęcania na nią całych dni jeszcze nie jesteś zadowolony z efektów, a poza tym chciałbyś mieć wreszcie trochę wolnego czasu dla Siebie.

Czy to naprawdę jest możliwe? Odpowiedź brzmi tak! Dzięki przeanalizowaniu procesu gromadzenia nowego materiału udało się wyodrębnić kilka kluczowych elementów i tym samym wyznaczyć możliwe pola do optymalizacji:

Wielu ludzi na całym świecie przechodzi podobne etapy jak my. Każdy ma swój indywidualny styl i predyspozycje, ale istnieją obszary dużych zbieżności. Jeśliby połączyć siły i stworzyć mądry system współpracy, praca potrzebna na osiągnięcie tego samego efektu staje się odwrotnie proporcjonalna do liczby osób zaangażowanych w projekt. Aby to zobrazować: jeśli na wykonanie projektu jest przeznaczone 30 dni, a ten sam projekt wykonuje osobno 15 osób, to gdy połączą siły odpowiednio rozdysponują pracę, projekt zostanie ukończony ciągu dni dwóch. Dodatkowo potrzebny będzie oczywiście czas na zorganizowanie się i wymianę myśli między osobami biorącymi udział w projekcie, lecz w momencie, gdy cała logika interakcji została zawarta w programie (PokeProjekt ma zaimplementowaną taką logikę przy tworzeniu słownictwa) zostaje Ci 28 dni wakacji. Możesz już zacząć myśleć, jak chciałbyś je wykorzystać.

Robienie czegoś, co zrobił już ktoś inny, i robienie tego nie lepiej niż zrobił to ktoś inny jest marnowaniem czasu, który mógłbyś przeznaczyć na bardziej twórcze rzeczy. Dostęp do efektów pracy poprzedników i możliwość ich unowocześniania są istotnymi elementami postępu cywilizacyjnego i ewolucji w ogóle. Są również istotnymi elementami w twoim procesie zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. W PokeProjekt masz od pierwszej minuty używania dostęp do wszystkich informacji, które zostały wprowadzone wcześniej przez innych użytkowników.

Znaczna częśc czasu poświęcana jest na czynności mechaniczne i odtwórcze, które obrażają Twój twórczy potencjał i odbierają siły potrzebne na prawdziwą naukę. PokeProjekt, gdzie to tylko możliwe, wykonuje tego typu operacje, Tobie pozostawiając tę najciekawszą: myślenie.

Ludzie uwielbiają udawać, że wiedzą więcej, niż naprawdę. Nawet przed samymi sobą. Pozwól, by PokeProjekt sprawdził stan Twojej wiedzy. Postara się zrobić to wszechstronnie, obiektywnie, a jednocześnie kolorowo i zabawnie. Czyż to nie motywujące, że będzie wymagający jak to tylko możliwe? I czyż nie uspokajające, że będzie równie dyskretny, dlatego tylko Ty poznasz swój wynik i wystawisz sobie ocenę?

To kilka z wielu powodów, które sprawiły, że praca z PokeProjekt zmieniła naukę japońskiego w jeszcze ciekawszą przygodę i radosny proces.

Dlatego mam nadzieję że się z PokeProjekt polubicie!

Ja go uwielbiam, w końcu to moje dziecko :)

Michał Szymczak

Specyfikacja

Dostęp do programu 24 godziny na dobę przez cały rok. Uptime 99%.

Obecnie program zawiera w sobie moduły:
(gwiazdka * oznacza że fukncja dostępna jest w pełnej wersji PRO)