strona główna | pełna wersja instrukcji w pdf

POKE: Instrukcja użytkownika

  1. Rejestracja nowego konta i logowanie
  2. Słownik
  3. Browser: menedżer katalogów i kolekcji